Blog

De eisen van verzekeraars met betrekking tot brandveiligheid

Verzekeraars; ze hanteren verschillende eisen met betrekking tot brandveiligheid bij bedrijven. Deze eisen kunnen variëren afhankelijk van de aard van het bedrijf, de omvang, de locatie en nog veel meer factoren. Over het algemeen streven verzekeraars ernaar om het risico op brand en de mogelijke schade als gevolg te minimaliseren. Maar wat zijn deze eisen precies? Er zijn veel eisen, dus we hebben acht veelvoorkomende eisen met betrekking tot brandveiligheid bij bedrijven op een rijtje gezet.  

1. Brandpreventieplannen

Bedrijven moeten vaak gedocumenteerde brandpreventieplannen hebben, waarin procedures en maatregelen worden beschreven om brand te voorkomen. Dit omvat onder andere het identificeren van potentiële brandgevaren, het onderhouden van brandblusapparatuur en het trainen van personeel in brandveiligheid.

Brandveiligheid eisen verzekeraars
2. Brandblusapparatuur

Er moet geschikte brandblusapparatuur aanwezig zijn en deze moeten regelmatig worden onderhouden en getest.

3. Brandrisicoanalyse

Sommige verzekeraars kunnen vragen om een gedetailleerde brandrisicoanalyse voor het bedrijf, waarin potentiële risico’s worden geïdentificeerd en aanbevelingen worden gedaan om deze te verminderen.

4. Bouwvoorschriften

Bedrijven moeten voldoen aan lokale bouwvoorschriften en normen met betrekking tot brandveiligheid. Dit omvat zaken als brandwerende materialen, nooduitgangen enzovoort.

5. Ontruimingsplannen

Bedrijven moeten ontruimingsplannen hebben die medewerkers en bezoekers instrueren over wat te doen in geval van brand. Deze plannen moeten regelmatig worden geoefend.

6. Veiligheidsvoorzieningen

Verzekeraars kunnen eisen stellen aan de aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen zoals rookmelders, brandwerende deuren en noodverlichting.

7. Veiligheidstraining

Het kan zijn dat verzekeraars verwachten dat werknemers regelmatig worden getraind in brandveiligheid en dat er documentatie is van deze training.

8. Brandveiligheidsinspecties

Verzekeraars kunnen periodieke inspecties van het bedrijf eisen om te controleren of aan de brandveiligheidseisen wordt voldaan.

De eisen van een verzekeraar versus eigen veiligheid

Het is belangrijk om te onthouden dat de specifieke eisen kunnen variëren tussen verzekeraars en dat ze afhankelijk zijn van de lokale wet- en regelgeving. Als je een bedrijf hebt en een brandverzekering afsluit, is het raadzaam om contact op te nemen met de verzekeraar en eventuele specifieke eisen te bespreken om ervoor te zorgen dat je aan hun brandveiligheidseisen voldoet.
KMA Group draagt graag een steentje bij aan de veiligheid van jouw organisatie, want het naleven van maatregelen kan niet alleen de veiligheid vergroten, maar ook helpen om premies laag te houden én dekking te behouden in geval van schade door brand. Het kan zijn dat jouw bedrijf net buiten bepaalde maatregelen valt, maar dit betekent helaas niet meteen dat er geen risico’s zijn.

Samen de risico's doornemen?

We denken graag met je mee

KMA Group levert al sinds 1866 de beste beschermingsproducten voor personen en goederen. Expertise en maatwerkoplossingen voor textiele bescherming en brandveiligheid. Afhankelijk van jouw specifieke wens kunnen we je adviseren in de beste oplossing.