Proactieve benadering van brandveiligheid op de werkplek

Volgens het CBS waren er in 2021 bijna 200 duizend arbeidsongevallen in Nederland. Een proactieve benadering van brandveiligheid op de werkplek is juist daarom zo belangrijk. Ontdek meer over de voordelen van een proactief beleid en verbeter de veiligheid bij jou op de werkplek!

Wat is een proactieve benadering?

Een proactieve benadering is een actieve aanpak waarbij men zich richt op het voorkomen van problemen en het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Een actuele ontwikkeling is bijvoorbeeld de energietransitie. Bij een proactieve benadering gaat het om het nemen van initiatief en het vooruitdenken om mogelijke uitdagingen te verminderen of voorkomen. Een proactieve benadering helpt bij het identificeren van potentiële problemen voordat deze daadwerkelijk ontstaan én maakt het mogelijk om doelen te stellen en gerichte acties te ondernemen om deze doelen te bereiken. In het geval van de energietransitie kan er gedacht worden aan nieuwe maatregelen, zoals het plaatsen van brandblussers die geschikt zijn voor accubranden in een garage waar werknemers hun (elektrische) auto parkeren en laden.

De voordelen van een proactieve benadering op de werkplek

Volgens het CBS waren er in 2021 bijna 200 duizend arbeidsongevallen in Nederland. Een proactieve benadering van veiligheid op de werkplek is juist daarom zo belangrijk! Door deze actieve aanpak kan er meer aandacht worden besteed aan veiligheidsproblemen en wordt er niet afgewacht tot er ongelukken gebeuren. Gevaren worden dus gemeden, een belangrijk aspect voor veiligheid op de werkplek.

Ook kan een proactieve benadering helpen om de productiviteit te verhogen, doordat het team problemen aanpakt in plaats van af wacht tot er iets mis gaat. Daardoor is er een snellere oplossing van problemen en kunnen bijvoorbeeld de kosten van reparaties en vervanging van apparatuur worden verminderd. Dit helpt om onderhoudskosten uiteindelijk te verminderen.

Door proactief te monitoren en gegevens te verzamelen, kan een organisatie meer inzicht krijgen in de activiteiten en processen. Dit helpt om betere beslissingen te nemen en de prestaties te verbeteren.

Preventieve maatregelen voor veiligheid op de werkplek
KMA Group

Tips voor een proactief beleid

Een proactief beleid voeren, waar begin je? Start met het identificeren van de belangrijkste risico’s en bedreigingen die zich kunnen voordoen. Zo kunnen de gevolgen en mogelijke oplossingen worden bepaald. Stel vervolgens de doelstellingen vast: wat zijn de doelen als het gaat om veiligheid op de werkplek, en hoe gaan deze bereikt worden? Een doel kan bijvoorbeeld bewustwording van nieuwe brandrisico’s zijn. Na het evalueren van deze nieuwe brandrisico’s kunnen preventieve maatregelen worden geïmplementeerd. Denk hierbij aan het opwaarderen van brandscheidingen en brandmelders, een onderhoudsplan voor apparatuur en de registratie van incidenten.

Zorg ervoor dat de medewerkers betrokken zijn bij het proactieve beleid. Dit zorgt voor een betere samenwerking en zo is iedereen meer bereid om de juiste beslissingen te nemen in geval van een crisissituatie. Om dit te bereiken is het belangrijk om personeel te trainen én een proactieve cultuur te creëren. Hierdoor verbetert de kennis en vaardigheden van personeel en kan iedereen effectiever omgaan met de situaties. Zorg vervolgens voor proactieve controle en evalueer het beleid. Blijf leren en pas het plan aan op basis van nieuwe informatie en ervaringen. Hierbij is het belangrijk om de communicatie te blijven verbeteren, want dit zorgt voor een betere samenwerking.

Communicatie in de organisatie

Communiceren met collega’s over de mogelijke risico’s en het signaleren van onveilige situaties, het zijn twee van de belangrijkste aspecten wanneer het gaat om veiligheid creëren. Hoe blijf je met elkaar communiceren over veiligheid op de werkplek? Een goede aanpak vereist structurele communicatie. Daarom is het belangrijk om een open communicatiecultuur te creëren, waarbij alle medewerkers worden aangemoedigd om mogelijke veiligheidsrisico’s en verbeterpunten te melden. Structurele communicatie kan bijvoorbeeld bereikt worden door middel van:

– Regelmatige vergaderingen waarin veiligheidskwesties worden besproken en werknemers in staat worden gesteld om verbetervoorstellen aan te dragen die kunnen bijdragen aan een veiligere werkomgeving
– Het organiseren van regelmatige trainingen om werknemers te informeren over veiligheidsthema’s
– Het organiseren van kennissessies met experts op gebied van veiligheid, om werknemers inzicht te geven in specifieke veiligheidsvoorschriften
– Het regelmatig verspreiden van veiligheidsberichten om werknemers op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen
– Het gebruiken van online communicatietools, zoals e-mail of intranet, om werknemers op de hoogte te stellen van belangrijke veiligheidskwesties

Wet- en regelgeving voor veiligheid op de werkplek

Er zijn verschillende wetten en regels voor veiligheid op de werkplek in Nederland, waaronder de arbowet, het arbobesluit en Europese richtlijn 89/654/EEG. Deze wetten regelen de verantwoordelijkheden van werkgevers en werknemers op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek, bevatten specifieke voorschriften en richtlijnen zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het voorkomen van arbeidsrisico’s, en de minimum vereisten voor veiligheid van de werkplek. Naast dat er nog veel meer wetten zijn omtrent deze veiligheid, hebben veel bedrijven eigen interne regels en procedures.
Het is dus belangrijk om voor elke werkplek de risico’s in kaart te brengen en de juiste beschermingsmiddelen te gebruiken om de veiligheid van werknemers te garanderen. Wat de juiste middelen zijn hangt natuurlijk af van de omgeving waarin gewerkt wordt. Bij veiligheid op de werkplek kan zoal gedacht worden aan:

– Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen, gehoorbescherming en een helm
– Het regelmatig opruimen van de werkplek zodat er geen obstakels zijn
– Zorgen voor voldoende verlichting om ongelukken te voorkomen
– Altijd een EHBO-kit beschikbaar hebben
– Brandblussers en blusdekens op strategische plekken instaleren om in geval van brand snel te kunnen ingrijpen

Jouw veiligheid op de werkplek verbeteren met KMA Group

KMA Group is gespecialiseerd in het aanpakken van specifieke veiligheidsrisico’s. Dit doen we door gedegen analyses en onderzoek naar de nieuwste technologieën. Samen kunnen we de specifieke risico’s binnen de organisatie in kaart brengen, en de juiste maatregelen treffen om deze risico’s proactief te beheersen. Pragmatisch, grondig en ISO-gecertificeerd.

Bron: Van Thor, A. P. J. (2023). Arbeidsongevallen en beroep. Centraal Bureau voor de Statistiekhttps://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2023/arbeidsongevallen-en-beroep?onepage=true