VERZEKERAARS

Risico's lithium accu's

Het gebruik van lithium-ion batterijen kan verschillende risico’s met zich meebrengen, maar met passende veiligheidsmaatregelen en protocollen kunnen deze beheerst worden. Een van de belangrijkste risico’s is het potentieel voor brandgevaar. Lithium-ion batterijen zijn bekend om hun gevoeligheid voor oververhitting, kortsluiting en beschadiging. Wanneer deze situaties zich voordoen, kan een brand snel escaleren en aanzienlijke schade aan eigendommen veroorzaken, met het risico op levensgevaarlijke situaties voor bewoners.

Een specifiek fenomeen dat hierbij optreedt is ‘thermal runaway’, waarbij een batterij oververhit raakt en de temperatuur zichzelf blijft verhogen, vaak tot het punt van ontbranding of explosie. Dit proces kan zich snel voltrekken en is moeilijk te stoppen zonder adequate brandbestrijdingsmiddelen en protocollen. Daarnaast kan beschadiging van de batterij kortsluiting veroorzaken en de kans op oververhitting vergroten. Dit kan optreden als een apparaat met een lithium-ion batterij valt of blootgesteld wordt aan zware impact. Verkeerd gebruik of opladen van apparaten met lithium-ion batterijen kan ook het brandrisico vergroten. Het gebruik van niet-originele oplaadkabels of -adapters die niet geschikt zijn voor de batterij kan gevaarlijk zijn. 

Premiebeleid

Verzekeringsmaatschappijen hebben de laatste jaren veel aandacht besteed aan de risico’s die gepaard gaan met lithium batterijen vanwege hun potentieel gevaarlijke eigenschappen, met name in verband met brand en explosie. Lithium batterijen worden veel gebruikt in consumentenelektronica, elektrische voertuigen, energieopslagsystemen en andere toepassingen vanwege hun hoge energiedichtheid en langdurige prestaties. Echter, wanneer ze niet correct worden behandeld of als er defecten optreden, kunnen lithium batterijen brand veroorzaken.

Verzekeringsmaatschappijen bieden lagere premies voor polissen aan bedrijven die adequate brandblusmiddelen, zoals lithiumblussers, hebben geïnstalleerd. Dit kan onderdeel zijn van een breder risicobeheerbeleid van de verzekeraar, waarbij ze proberen het risico op brand en schade te minimaliseren.

Het aanbieden van lagere premies kan een stimulans zijn voor bedrijven om te investeren in brandpreventie en veiligheidsmaatregelen. Dit komt zowel de verzekeringsmaatschappij als de verzekerde ten goede, aangezien het risico op brand en de bijbehorende schade wordt verminderd.

Vereniging van eigenaars - Lion Fire Safety

Afwijzing

Verzekeringsmaatschappijen kunnen klanten afwijzen als ze van mening zijn dat de brandpreventiemaatregelen binnen het bedrijf niet voldoende zijn. Het ontbreken van adequate blusmiddelen en preventiemiddelen kan worden beschouwd als een verhoogd risico op brand en kan daarom leiden tot een hogere premie of zelfs tot het afwijzen van de verzekering.

Verzekeringsmaatschappijen beoordelen vaak het risico dat ze lopen bij het verzekeren van een bedrijf. Als een bedrijf niet voldoet aan bepaalde veiligheidsnormen of als er onvoldoende brandpreventiemaatregelen zijn genomen, kan dit leiden tot een hoger risico op brand en dus tot hogere premies of weigering van dekking. Daarom is het voor bedrijven van belang om te investeren in adequate brandpreventiemaatregelen niet alleen om de veiligheid van hun werknemers en eigendommen te waarborgen, maar ook om te voldoen aan de eisen van verzekeringsmaatschappijen en zo hun kans op acceptatie en gunstige premies te vergroten.

Oplossingen op maat

Lion Fire Safety staat klaar om je te ondersteunen bij het waarborgen van de brandveiligheid van jouw complex. Wij begrijpen dat elke organisatie unieke uitdagingen en vereisten heeft als het gaat om brandpreventie en -beveiliging. Daarom bieden wij vrijblijvende adviesgesprekken aan om jouw specifieke behoeften te bespreken en op maat gemaakte oplossingen voor te stellen die aan de eisen voldoen.

Neem vandaag nog contact met ons op om een vrijblijvend adviesgesprek in te plannen en ontdek hoe Lion Fire Safety jou kan helpen. Veiligheid staat bij ons voorop!

Get in touch
Vul het contactformulier in voor een vrijblijvend adviesgesprek of stel jouw vraag