Tag: lithium batterij

Wat is thermal runaway?

Thermal runaway is het ‘thermisch op hol slaan’ van een lithium-ion batterij. Een proces waarbij de temperatuur in de batterij zo hoog wordt dat de omstandigheden veranderen, wat voor nog hogere temperaturen zorgt. Gevolgen zijn het vrijkomen van (gevaarlijke) gassen, vaak een zeer felle vuurzee, projecties van elektrolyten en metalen delen. Hoe ontstaat thermal runaway? […]

CONTINUE READING Wat is thermal runaway?